Gepassioneerde specialisten die in essentie begrijpen dat het om zorg gaat

Kindertandheelkunde

Wat maakt de kindertandarts anders?

Bij de kindertandarts staat uw (pleeg)kind in het middelpunt. Alle tijd, de nodige aandacht, de juiste benadering en de best passende behandelingen zorgen dat uw kind zich bij de kindertandarts op zijn/haar gemak voelt.

Moet elk kind naar een kindertandarts?

Nee, de meeste kinderen kunnen gewoon naar uw eigen tandarts. Een kindertandarts is een tandarts die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen die niet in een gewone tandartspraktijk behandeld kunnen worden. Het gaat dan om kinderen die extreem angstig zijn, gedragsproblemen, ziektes of beperkingen hebben en om kinderen met veel gaatjes maar (nog) te jong zijn om tandheelkundig behandeld te worden.

Vanaf wanneer neem ik mijn kind voor het eerst mee naar de tandarts?

Wij adviseren om uw (pleeg)kind mee te nemen als u zelf voor de periodieke controle naar de tandarts gaat. Het moment dat de eerste tand doorbreekt, is voor een kind een goed moment om voor de eerste keer mee naar de tandarts te gaan. Zo raakt uw kind al jong gewend aan de tandarts en krijgt u als ouder of verzorger tijdig de beste tips en adviezen over mondhygiëne en mondgezondheid.

Hoe vaak op controle?

Melktanden hebben een andere vorm en glazuurstructuur dan blijvende tanden en kiezen. Daardoor kunnen makkelijker gaatjes ontstaan. Kinderen moeten dan ook regelmatig gezien worden voor controle. Als er een groter risico op gaatjes bestaat, worden vaker controle-afspraken geadviseerd.

Wordt het tandartsbezoek van mijn kind vergoed?

Tandheelkundige zorg voor kinderen tot het achttiende jaar worden, met uitzondering van beugelbehandelingen en sommige implantaatbehandelingen, in principe 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Wortelkanaalbehandeling

Waardoor ontstaat ontstoken tandweefsel?

Door tandbederf, een lekkende vulling of een klap op uw tand kan de zenuw in uw tand ontstoken raken. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ze kunnen ook extreem veel pijn veroorzaken. Het ontstoken zenuwweefsel moet verwijderd worden. Zonder behandeling kan de ontsteking zich in de kaak of de hals verspreiden en kunt u uw tanden of kiezen verliezen.

Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling?

De tandarts verwijdert het ontstoken zenuwweefsel uit de tand of kies, reinigt het wortelkanaal en vult het op. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel endodontische-, kanaal- of zenuwbehandeling genoemd.

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?

Een wortelkanaalbehandeling is met een verdoving meestal niet pijnlijk.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

De duur van een wortelkanaalbehandeling hangt af van het aantal wortelkanalen en de moeilijkheid van de behandeling. Tanden hebben meestal 1 wortel. Kiezen hebben er soms wel 4 of 5. De behandelingstijd varieert en kan een half uur tot meer dan 2 uur duren. De wortelkanaalbehandeling kan niet altijd in één keer afgemaakt worden. Soms moet u een aantal maal terugkomen.

Geeft een wortelkanaalbehandeling napijn?

Meestal geeft een wortelkanaalbehandeling geen napijn. Soms ontstaan er toch pijnklachten die enkele dagen kunnen aanhouden. U kunt de napijn met een pijnstiller onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.

Verkleurt een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling?

Een enkele keer kan na een wortelkanaalbehandeling enige verkleuring ontstaan. Om dit te verhelpen zijn er verschillende mogelijkheden. Wij kunnen u daar advies over geven.

Poliklinisch bezoek

Heb ik voor een bezoek aan de kaakchirurg een verwijzing nodig?

Voor een afspraak met de kaakchirurg heeft u altijd een geldige verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen ze voor uw eigen rekening.

Wordt behandeling door de kaakchirurg vergoed vanuit mijn tandartsverzekering?

Nee, behandelingen door een kaakchirurg vallen onder specialistische hulp en worden vergoed uit de basisverzekering, na aftrek van uw eigen risico. Uitzondering daarop vormt het plaatsen van implantaten ter vervanging van een gebitselement. De kosten daarvoor worden doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms worden implantaten voor vervanging van tanden en kiezen deels vergoed vanuit uw tandartsverzekering.

Wat moet ik meenemen bij mijn eerste bezoek op de polikliniek?
  • De verwijsbrief van de verwijzend tandarts, huisarts of specialist;
  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Uw verzekeringsgegevens;
  • Een overzicht van de eventuele medicijnen die u gebruikt.
Kan ik na behandeling bij de kaakchirurg zelf naar huis rijden?

We raden het sterk af, maar u mag in principe zelf naar huis rijden. Het is verstandiger iemand mee te nemen die u kan brengen en halen.

Welke voorbereidingen moet ik treffen voor een behandeling bij de kaakchirurg?
  • Oorbellen, oor/ tong- en andere piercings in het gezicht moet u thuis uit doen.
  • Zorg dat u iets gegeten heeft, u hoeft dus niet nuchter te zijn.
  • Als u thuis een coldpack of ijsklontjes heeft klaarliggen, kunt u koelen als u weer thuiskomt.

Verstandskiezen

Wanneer moet mijn verstandskies verwijderd worden?

Als een verstandskies een gaatje heeft, als er tandvleesproblemen rond de verstandskiezen bestaan of zeer waarschijnlijk zullen ontstaan, of als de verstandskies de buurkies beschadigd, is er een goede reden om een verstandskies te verwijderen.

Is verwijdering van een verstandskies pijnlijk?

De ingreep kan pijnloos worden uitgevoerd. Voordat de kies verwijderd wordt krijgt u een plaatselijke verdoving. U voelt wel dat de kies verwijderd wordt, maar het doet geen pijn. Nadat de verdoving uitgewerkt is, kunt u enige dagen pijnklachten hebben. Daarvoor kunt u pijnstillers gebruiken. Zo nodig schrijven wij een recept voor u uit.

Gebeurt verwijdering onder narcose?

De verstandskiezen worden bij ons NIET onder narcose verwijderd. Bent u zeer angstig voor behandeling? Als u dit aangeeft, kunnen we eerst een afspraak maken om uw angst te bespreken, zodat we u op een manier kunnen behandelen die bij u past.

Wat kost het verwijderen van verstandskiezen?

Verwijdering van verstandskiezen door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk er wel aan dat u een eigen risico heeft.

Wat moet ik doen na de behandeling?

Na de behandeling krijgt u een steriel gaas, om gedurende een half uur, op te bijten. Na dit half uur mag u het gaasje zelf verwijderen. U kunt de eerste dag een coldpack gebruiken. Mogelijk krijgt u daardoor minder zwelling. Het is belangrijk dat u de wond goed schoon houdt. Dit doet u door naast de gebruikelijke mondhygiëne, de dag na de ingreep te gaan spoelen met chloorhexidine mondspoelmiddel (3 maal daags gedurende 1 week). Zo nodig krijgt u daar een recept voor mee.

Mag ik roken na behandeling?

Wij raden aan om tot vijf dagen na de behandeling niet te roken, omdat dit het genezingsproces verstoort. Rokers komen aanzienlijk vaker terug met ontstekingen door een verstoorde wondgenezing.

Mag links en rechts tegelijk verdoofd worden?

Meestal mag links en rechts tegelijk verdoofd worden. U kunt altijd overleggen met de kaakchirurg of het mogelijk is om beide kanten tegelijk te behandelen.

Hoe maak ik een afspraak?

Heeft u een verwijsbrief voor het verwijderen van uw verstandskiezen of bent u al patiënt bij ons, maakt u dan een afspraak via het secretariaat Kaakchirurgie van het Refaja ziekenhuis.

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op:

0599-654740

maandag tot en met donderdag van 08.15 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.15 uur

vrijdag van 08.15 tot 12.00 uur.

Wat moet ik meenemen voor mijn eerste afspraak?

Voor uw eerste afspraak neemt u mee:

Patiëntenkaart en afsprakenkaart,

Verwijsbrief,

Verzekeringsgegevens,

Identiteitsbewijs,

Recent overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Komt u voor het eerst of bent u uw patiëntenkaart kwijt? Dan dient u een (nieuwe) patiëntenkaart te laten maken voordat u zich bij ons meldt. U doet dat bij de receptie in de centrale hal van de ziekenhuislocatie, vlakbij de ingang.

U dient een kwartier voor de afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn, zodat alle administratie verwerkt kan worden voordat de behandeling begint.

Tanden of kiezen verwijderen

Is verwijdering van een tand of kies pijnlijk?

De ingreep kan pijnloos worden uitgevoerd. Voordat het gebitselement verwijderd wordt krijgt u eerst een plaatselijke verdoving. U voelt wel dat de tand of kies verwijderd wordt, maar het doet geen pijn. Nadat de verdoving uitgewerkt is, kunt u enige dagen pijnklachten hebben. Daarvoor kunt u pijnstillers gebruiken. Zo nodig schrijven wij een recept voor u uit.

Gebeurt verwijdering onder narcose?

Tanden en kiezen worden bij ons NIET onder narcose verwijderd. Bent u zeer angstig voor behandeling? Als u dit aangeeft, kunnen we eerst een afspraak maken om uw angst te bespreken, zodat we u op een manier kunnen behandelen die bij u past.

Wat kost het verwijderen van tanden en kiezen?

Chirurgische verwijdering van tanden en kiezen door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk er wel aan dat u een eigen risico heeft.

Wat moet ik doen na de behandeling?

Na de behandeling krijgt u meestal een steriel gaas, om gedurende een half uur, op te bijten. Na dit half uur mag u het gaasje zelf verwijderen. U kunt de eerste dag een coldpack gebruiken. Mogelijk krijgt u daardoor minder zwelling. Het is belangrijk dat u de wond goed schoon houdt. Dit doet u door naast de gebruikelijke mondhygiëne, de dag na de ingreep te gaan spoelen met chloorhexidine mondspoelmiddel (3 maal daags gedurende 1 week). Zo nodig krijgt u daar een recept voor mee.

Mag ik roken na behandeling?

Wij raden aan om tot vijf dagen na de behandeling niet te roken, omdat dit het genezingsproces verstoort. Rokers komen aanzienlijk vaker terug met ontstekingen door een verstoorde wondgenezing.

Mag links en rechts tegelijk verdoofd worden?

Meestal mag links en rechts tegelijk verdoofd worden. U kunt altijd overleggen met de kaakchirurg of het mogelijk is om beide kanten tegelijk te behandelen.

Hoe maak ik een afspraak?

Heeft u een verwijsbrief voor het verwijderen van uw tanden of kiezen of bent u al patiënt bij ons, maakt u dan een afspraak via het secretariaat Kaakchirurgie van het Refaja ziekenhuis.

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op:

0599-654740

maandag tot en met donderdag van 08.15 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.15 uur

vrijdag van 08.15 tot 12.00 uur.

Wat moet ik meenemen voor mijn eerste afspraak?

Voor uw eerste afspraak neemt u mee:

Patiëntenkaart en afsprakenkaart,

Verwijsbrief,

Verzekeringsgegevens,

Identiteitsbewijs,

Recent overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Komt u voor het eerst of bent u uw patiëntenkaart kwijt? Dan dient u een (nieuwe) patiëntenkaart te laten maken voordat u zich bij ons meldt. U doet dat bij de receptie in de centrale hal van de ziekenhuislocatie, vlakbij de ingang.

U dient een kwartier voor de afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn, zodat alle administratie verwerkt kan worden voordat de behandeling begint.

Wortelpuntsbehandeling

Is een wortelpuntbehandeling pijnlijk?

De ingreep kan pijnloos worden uitgevoerd. U krijgt eerst een plaatselijke verdoving. U merkt wel dat er behandeld wordt, maar het doet geen pijn. Nadat de verdoving uitgewerkt is, kunt u enige dagen pijnklachten hebben. Daarvoor kunt u pijnstillers gebruiken. Zo nodig schrijven wij een recept voor u uit.

Gebeurt een wortelpuntbehandeling onder narcose?

Een wortelpuntbehandeling vind niet onder narcose plaats. Bent u zeer angstig voor behandeling? Als u dit aangeeft, kunnen we eerst een afspraak maken om uw angst te bespreken, zodat we u op een manier kunnen behandelen die bij u past.

Wat kost een wortelpuntbehandeling?

Een wortelpuntbehandeling door de kaakchirurg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Denk er wel aan dat u een eigen risico heeft.

Mag ik roken na behandeling?

Wij raden aan om tot vijf dagen na de behandeling niet te roken, omdat dit het genezingsproces verstoort. Rokers komen aanzienlijk vaker terug met ontstekingen door een verstoorde wondgenezing

Wat moet ik doen na de behandeling?

U kunt de eerste dag een coldpack gebruiken. Mogelijk krijgt u daardoor minder zwelling. Het is belangrijk dat u de wond goed schoon houdt. Dit doet u door naast de gebruikelijke mondhygiëne, de dag na de ingreep te gaan spoelen met chloorhexidine mondspoelmiddel (3 maal daags gedurende 1 week). Zo nodig krijgt u daar een recept voor mee.

Implantaten

Wat zijn implantaten?

Implantaten worden als een soort kunstwortel in de kaak geplaatst. Het is een duurzame oplossing om de functie en esthetiek van het gebit te verbeteren. Bij missende tanden en/of kiezen kan een implantaat worden geplaatst om de gebitselementen te vervangen. Bij een loszittend kunstgebit kunnen implantaten worden gebruikt om het gebit vast te klikken.

Hoelang gaan implantaten mee?

Implantaten zijn een duurzame oplossing en kunnen een leven lang meegaan. Een goede (mond)gezondheid, het regelmatig reinigen van de implantaten en periodieke controles zijn nodig om de levensduur te borgen. Door roken kunnen implantaten verloren gaan.

Wat is het verschil tussen een implantaat en kronen of bruggen?

Implantaten worden als basis gebruikt om missende tanden en kiezen in het gebit te vervangen. Ze worden als kunstwortels in het kaakbot geplaatst en kunnen worden voorzien van kronen of bruggen.

Kronen en bruggen worden gebruikt om de functie en het uiterlijk van beschadigde of afgebroken tanden of kiezen te herstellen. Deze tanden of kiezen worden dan beslepen om de kroon of brug er overheen te kunnen plaatsen.

Is implanteren pijnlijk?

Implanteren wordt onder plaatselijke verdoving gedaan en is dus pijnloos. Eventuele napijn is meestal mild en kan goed met paracetamol of ibuprofen worden gestild.

Is implantologie voor iedereen mogelijk?

Implantologie is in veel gevallen mogelijk, maar niet altijd de beste en meest geschikte oplossing. Een implantologische oplossing is een kostbare oplossing en wordt alleen op strikte indicatie door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Om te kunnen implanteren is het belangrijk dat uw (mond)gezondheid het toelaat, dat er voldoende bot aanwezig is en dat de kaak volledig is uitgegroeid. Tandvleesproblemen moeten eerst behandeld worden en meestal is het verstandig om pas na het 21e levensjaar te implanteren. Soms is het beter om nog langer te wachten.

Mag ik na behandeling zelf rijden?

Doorgaans is het verstandig niet alleen naar de afspraak te komen. Het is veiliger om te zorgen dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht.  Heeft u voor de behandeling rustgevende medicatie gebruikt, dan mag u absoluut niet zelf rijden.

Kronen en bruggen

Wat is een kroon op een implantaat?

Een kroon is de kunsttand of kunstkies die op een implantaat kan worden geplaatst. Een kroon wordt meestal met een schroef op een implantaat vastgezet. Soms wordt een kroon op het implantaat gelijmd. Een kroon ziet er uit als een tand of kies en vervangt samen met het implantaat de functie van het missende gebitselement.

Wat is een brug op implantaten?

Een brug zit vast op twee of meer implantaten. Een brug bestaat uit meerdere aan elkaar vastgemaakte kronen. De kronen die op een implantaat worden geschroefd noem je pijlers en een “zwevend” brugtussendeel noem je een ‘dummy’.

Hoe ziet een implantaat er uit?

Een tandwortelimplantaat ziet er uit als een soort schroef en is gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht.

Wanneer kan een kroon of brug op implantaten nodig zijn?

Voor een betere kauwfunctie.
Voor een mooier uiterlijk.
Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan of uitgroeien.

Hoe lang gaat een kroon of brug op implantaten mee?

De materialen zijn zo duurzaam dat een kroon of brug jaren meegaat. Wel kan het gebeuren dat er kleine fragmentjes van een kroon of brug afbreken. Gelukkig geeft dit zelden problemen. Een slechte mondhygiëne en roken zijn sterk nadelig voor de duurzaamheid. Doorgaans geeft uw tandarts 5 jaar garantie op een kroon of een brug. Maar de garantietermijn kan verschillen. Door een ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een kroon of een brug al voortijdig wordt beschadigd. Een ongelukje valt niet onder de garantie.

Wat kost een kroon op een implantaat?

De kosten voor een brug hangen af van het soort brug en kunnen sterk variëren. Vraag de tandarts die de brug gaat maken dan ook vooraf om een kostenbegroting.

Worden implantaten, kronen en bruggen vergoed vanuit de basiszorg?

De kosten voor kronen en bruggen op implantaten zijn in principe tandartskosten. Mogelijk heeft u een aanvullende tandartsverzekering, waardoor u een deel van de kosten vergoed krijgt. De vergoeding varieert per ziektekostenverzekering en per polis. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden op welke vergoedingen u recht heeft.

Kronen en bruggen op implantaten worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vanuit de basisverzekering vergoed.
Uw ziektekostenverzekeraar kan een machtiging afgeven als u
één of meer voortanden, door een ongeluk voor uw 18e levensjaar, bent verloren en de gehele behandeling, inclusief de kroon, vóór het 21e levensjaar is afgerond. Ook bij ernstige aangeboren afwijkingen, zoals hazenlip of oligodontie (als er meer dan zes volwassen gebitselementen, uitgezonderd de verstandskiezen, NIET aangelegd zijn bij de geboorte), komt u voor vergoeding in aanmerking.

Klikgebit

Hoe wordt mijn gebit vastgeklikt?

Een klikgebit kan op twee manieren op implantaten worden vastgeklikt. De meest gebruikte methode is met drukknoppen. In de prothese komen dan klemmetjes waar de drukknoppen in vastklikken. Een andere manier is de staaf-huls-constructie. Hierbij worden de implantaten door een staaf met elkaar verbonden. In de prothese komen dan een of meerdere klemmetjes waar de staaf in vastgeklemd wordt.

Kan ik mijn gebit direct na de behandeling weer dragen?

Door de ingreep verandert de situatie in de mond en daardoor past de prothese niet meer. U mag de prothese niet direct dragen. De druk van de prothese, op de wond en de implantaten, kan de genezing verstoren en in het ergste geval kunnen de implantaten zelfs verloren gaan.

De prothese wordt bij de eerste controle, na 2 weken, aangepast. De prothese op de kaak die niet geopereerd is, meestal de bovenprothese, mag u wel direct na de ingreep dragen.

Wordt behandeling met implantaten vergoed?

Een behandeling met implantaten is een kostbare behandeling en wordt op voorhand NIET vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als u aan die voorwaarden voldoet, zal door ons een machtiging moeten worden aangevraagd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van implantologie uit de basiszorg?

Uw ziektekostenverzekeraar kan een machtiging afgeven als u minstens 1 jaar volledig tandeloos bent, als er een goed passend definitief gebit gemaakt is en als de kaak ernstig is geslonken. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan dienen wij geen machtigingsaanvraag in omdat uw ziektekostenverzekeraar deze af zal keuren. Het vervelende is dat, wanneer u contact met uw ziektekostenverzekeraar opneemt, nogal eens wordt verteld dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als er een machtiging wordt aangevraagd. Dat is NIET het geval. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als de machtiging door de ziektekostenverzekeraar is toegekend. Om de aanvraag toegekend te krijgen, dient u aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan wordt geen machtiging aangevraagd of afgegeven. U kunt bij afwijzing van een machtiging besluiten om toch implantaten te laten plaatsen en een klikgebit te laten maken. De kosten van behandeling zijn dan voor eigen rekening.

Slaapapneu

Wat is een apneu?

Men spreekt van een apneu als gedurende de slaap de ademhaling langer dan 10 seconden wordt ingehouden. Als vaker dan 5 maal per uur een apneu optreedt is er mogelijk sprake van slaapapneu. Van slaapapneu kan men vermoeid raken en mogelijk geeft het schade aan hart en bloedvaten.

Kan ik zelf wat tegen snurken doen?

Roken, alcohol, slaapmedicatie, rugligging en overgewicht zijn factoren die ervoor zorgen dat u meer snurkt. Voordat u op zoek gaat naar een oplossing zoals een snurkbeugel(MRA), is het verstandig om de bovenstaande oorzaken van snurken weg te nemen. Stoppen met roken, minder alcohol drinken, geen slaapmiddelen gebruiken, op de zij slapen en afvallen kunnen u mogelijk helemaal van het snurken afhelpen.

Wordt een snurkbeugel(MRA) vergoed?

Een MRA wordt alleen door uw ziektekostenverzekeraar vergoed als u een Apneu-Hypopneu-Index(AHI) hoger dan 5 heeft in combinatie met vermoeidheidsklachten. Als u alleen snurkt, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van een snurkbeugel.

Waarom is een Somnodent de beste snurkkbeugel?

De Somnodent snurkbeugel is ISO gecertificeerd, zodat u zeker weet dat u de beste kwaliteit krijgt en de kans op schade aan uw tanden en kiezen tot een minimum is beperkt. De Somnodent wordt door alle ziektekostenverzekeraars vergoed.

Snurken

Wat is een apneu?

Men spreekt van een apneu als gedurende de slaap de ademhaling langer dan 10 seconden wordt ingehouden. Als vaker dan 5 maal per uur een apneu optreedt is er mogelijk sprake van slaapapneu. Van slaapapneu kan men vermoeid raken en mogelijk geeft het schade aan hart en bloedvaten.

Kan ik zelf wat tegen snurken doen?

Roken, alcohol, slaapmedicatie, rugligging en overgewicht zijn factoren die ervoor zorgen dat u meer snurkt. Voordat u op zoek gaat naar een oplossing zoals een snurkbeugel(MRA), is het verstandig om de bovenstaande oorzaken van snurken weg te nemen. Stoppen met roken, minder alcohol drinken, geen slaapmiddelen gebruiken, op de zij slapen en afvallen kunnen u mogelijk helemaal van het snurken afhelpen.

Wordt een snurkbeugel(MRA) vergoed?

Een MRA wordt alleen door uw ziektekostenverzekeraar vergoed als u een Apneu-Hypopneu-Index(AHI) hoger dan 5 heeft in combinatie met vermoeidheidsklachten. Als u alleen snurkt, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van een snurkbeugel.

Waarom is een Somnodent de beste snurkkbeugel?

De Somnodent snurkbeugel is ISO gecertificeerd, zodat u zeker weet dat u de beste kwaliteit krijgt en de kans op schade aan uw tanden en kiezen tot een minimum is beperkt. De Somnodent wordt door alle ziektekostenverzekeraars vergoed.