Gepassioneerde specialisten die in essentie begrijpen dat het om zorg gaat

Klikgebit

Als u al uw tanden en kiezen mist en uw kaak onvoldoende houvast biedt voor een gewoon kunstgebit, is een gebitsprothese op implantaten vaak een goede oplossing. Het is een kunstgebit dat vastzit op implantaten, waardoor u weer goed kunt kauwen en spreken. In de wandelgangen wordt het ook wel “klikgebit” genoemd.

Verwijzing

U bent verwezen naar de kaakchirurg (ook wel MKA-chirurg). Om een afspraak te kunnen maken heeft u een verwijsbrief van uw tandarts, huisarts of medisch specialist nodig. Zonder verwijsbrief kunt u geen afspraak bij de kaakchirurg maken.

Een gewoon kunstgebit zit nogal eens onvoldoende vast op de kaak. Met name is dat het geval met een ondergebit. Een gewoon bovengebit geeft veel minder vaak klachten. Behalve het gebruik van prothetische kleefmiddelen zijn er meestal geen mogelijkheden om meer houvast te krijgen.

Voor de ondersteuning van een gebitsprothese in de onderkaak kunnen twee implantaten geplaatst worden. Ze vormen de pijlers in de kaak waarop de prothese wordt vastgeklikt. In uitzonderlijke gevallen zijn meer implantaten in de onderkaak nodig om voldoende houvast voor het gebit te krijgen.

Voor de ondersteuning van een gebitsprothese in de bovenkaak moeten, afhankelijk van de situatie,  vier of zes implantaten geplaatst worden.

Het kan zijn dat u te weinig bot heeft op de plek waar de implantaten moeten komen. Vaak is het mogelijk extra bot aan te brengen, om toch te kunnen implanteren. Soms dient voor deze ingreep een aparte afspraak gemaakt te worden. Het behandeltraject wordt dan ingewikkelder en kan dan soms, al met al, langer dan een jaar duren.

Roken geeft een sterk verhoogde kans op het mislukken van de behandeling. Het is dan ook sterk af te raden om te (blijven) roken als u implantaten wilt.

Voorbereiding op de behandeling

Plan geen belangrijke zaken op de dag van de behandeling en de dag erna. Zorg er voor dat u op die dagen geen afspraken heeft die u niet meer af kunt zeggen. Voor een poliklinische behandeling bij de kaakchirurg hoeft u niet nuchter te zijn en mag u gewoon eten en drinken. De behandeling vindt dus niet onder narcose plaats.

Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig. Bezoekt u voor de eerste keer het Refaja ziekenhuis, laat dan een patiëntenkaart maken. Daarnaast moet u een geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) meenemen.

Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, uw verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft, dan heeft u een nieuwe patiëntenkaart nodig. Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten. Hou daar rekening mee.

U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis. Datum, tijdstip en locatie vindt u in de afspraakbrief die u ter bevestiging van de afspraak toegestuurd krijgt.

Doorgaans is het verstandig om niet alleen naar de afspraak te komen. Het is veiliger om te zorgen dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht.

De behandeling

Tijdens het eerste bezoek zal niet behandeld worden. Er vindt een onderzoek plaats en er zullen röntgenfoto’s gemaakt worden. Daarna zullen we met u de behandelmogelijkheden bespreken en, als u daarvoor in aanmerking komt, een machtigingsaanvraag bij de ziektekostenverzekeraar indienen.

Het plaatsen van een implantaat gebeurt onder plaatselijke verdoving. Soms krijgt u van te voren antibiotica. Behalve de verdovingsprik voelt u geen pijn. Wel voelt u dat we aan het werk zijn door druk of trilling van de boor. Er wordt steriel gewerkt. Daarom leggen we een doek over uw gezicht tijdens de behandeling.

Er wordt eerst een sneetje in het tandvlees gemaakt zodat we bij het bot kunnen komen. Soms is het nodig dat het bot eerst glad wordt gemaakt. Daarna zal  de plaats worden bepaald waar de implantaten moeten komen. Met een aantal boortjes wordt een gat op de juiste plek met de juiste richting en diameter gemaakt. Het implantaat wordt vervolgens in het bot geschroefd waarna de wond zal worden gehecht.

Na de behandeling

Na de operatie kunt u napijn en enige zwelling en/of verkleuring (blauwe plek) krijgen. Ook kan de wond nog een dag gering nabloeden zodat het speeksel rood kleurt. Veelal krijgt u een recept voor pijnstillers en mondspoelmiddel mee.

Een week na de ingreep moet u de implantaten weer voorzichtig gaan poetsen.

Op de kaak waarin geïmplanteerd is, mag u uw oude kunstgebit de eerste twee weken na behandeling niet dragen.

Er is een kleine kans dat een implantaat niet goed vastgroeit. Dat is heel vervelend, maar goed op te lossen. Het implantaat wordt verwijderd en nadat de botwond genezen is kan opnieuw worden geïmplanteerd.

Controle

De eerste controle vindt na twee weken plaats. Als er nog hechtingen aanwezig zijn worden deze verwijderd. Uw gebit wordt door ons of de verwijzer aangepast. Er komt een tijdelijke zachte voering in uw oude prothese en u mag het gebit weer dragen. U mag echter nog NIET kauwen met het gebit. De implantaten hebben, afhankelijk van de situatie, zes tot zestien weken nodig om goed vast te groeien. Doorgaans kan acht weken na het plaatsen van implantaten in de onderkaak begonnen worden met de vervaardiging van het nieuwe klikgebit.

Zes weken na het plaatsen van de implantaten vindt de tweede controle plaats. Er wordt dan een röntgenfoto gemaakt om de botkwaliteit rond het vastgroeiende implantaat te beoordelen.

Goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling.

Nadat het klikgebit klaar is zult u regelmatig op controlebezoek moeten komen bij de tandarts, mondhygiënist en/of preventieassistente.

Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen rookaanslag, plak en/of tandsteen op de implantaten of prothese een ontsteking veroorzaken van het tandvlees en bot rondom de implantaten. Het implantaat kan daardoor verloren gaan.

Als u niet rookt en een goede gebitsverzorging heeft, gaan implantaten lang mee. Als het stoppen met roken u niet zelf lukt, raden wij u sterk aan om een afspraak met de huisarts te maken, om met professionele hulp te stoppen met roken.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt mijn gebit vastgeklikt?

Een klikgebit kan op twee manieren op implantaten worden vastgeklikt. De meest gebruikte methode is met drukknoppen. In de prothese komen dan klemmetjes waar de drukknoppen in vastklikken. Een andere manier is de staaf-huls-constructie. Hierbij worden de implantaten door een staaf met elkaar verbonden. In de prothese komen dan een of meerdere klemmetjes waar de staaf in vastgeklemd wordt.

Kan ik mijn gebit direct na de behandeling weer dragen?

Door de ingreep verandert de situatie in de mond en daardoor past de prothese niet meer. U mag de prothese niet direct dragen. De druk van de prothese, op de wond en de implantaten, kan de genezing verstoren en in het ergste geval kunnen de implantaten zelfs verloren gaan.

De prothese wordt bij de eerste controle, na 2 weken, aangepast. De prothese op de kaak die niet geopereerd is, meestal de bovenprothese, mag u wel direct na de ingreep dragen.

Wordt behandeling met implantaten vergoed?

Een behandeling met implantaten is een kostbare behandeling en wordt op voorhand NIET vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als u aan die voorwaarden voldoet, zal door ons een machtiging moeten worden aangevraagd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van implantologie uit de basiszorg?

Uw ziektekostenverzekeraar kan een machtiging afgeven als u minstens 1 jaar volledig tandeloos bent, als er een goed passend definitief gebit gemaakt is en als de kaak ernstig is geslonken. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan dienen wij geen machtigingsaanvraag in omdat uw ziektekostenverzekeraar deze af zal keuren. Het vervelende is dat, wanneer u contact met uw ziektekostenverzekeraar opneemt, nogal eens wordt verteld dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als er een machtiging wordt aangevraagd. Dat is NIET het geval. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als de machtiging door de ziektekostenverzekeraar is toegekend. Om de aanvraag toegekend te krijgen, dient u aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan wordt geen machtiging aangevraagd of afgegeven. U kunt bij afwijzing van een machtiging besluiten om toch implantaten te laten plaatsen en een klikgebit te laten maken. De kosten van behandeling zijn dan voor eigen rekening.

Contact en vragen

Kaakchirurgie Refaja

0599 - 654 740

Boerhaavestraat 1
9501 HE
Stadskanaal

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen? Kijk dan onder de veel gestelde vragen, of neem contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.