Gepassioneerde specialisten die in essentie begrijpen dat het om zorg gaat

Kroon of brug op implantaten

Als u een tand of kies mist, is een kroon of brug op implantaten vaak een goede oplossing. Eigenlijk krijgt u weer “nieuwe” tanden, waardoor u weer goed kunt kauwen en niet meer te zien is dat u tanden of kiezen mist. Het vastzittende implantaat is een alternatief voor de uitneembare voorzieningen.

Verwijzing

U bent verwezen naar de kaakchirurg (ook wel MKA-chirurg). Om een afspraak te kunnen maken heeft u een verwijsbrief van uw tandarts, huisarts of medisch specialist nodig. Zonder verwijsbrief kunt u geen afspraak bij de kaakchirurg maken.

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat of de implantaten kunnen worden voorzien van een kroon of brug. Het plaatsen van zo’n kunstwortel wordt ook wel implanteren genoemd.

Het kan zijn dat u, op de plek waar de implantaten moeten komen, te weinig bot heeft. Vaak is het mogelijk extra bot aan te brengen om toch succesvol te kunnen implanteren. Soms dient voor deze ingreep een aparte afspraak gemaakt te worden. Het behandeltraject wordt dan ingewikkelder en kan dan soms, al met al, langer dan een jaar duren.

In principe kan bij iedere volwassene, als de gezondheid het toelaat, een implantaat worden geplaatst.

Verder dient u een goede mondhygiëne te hebben en moet uw tandvlees gezond zijn. Als dit niet zo is, moet uw tandvlees eerst behandeld worden. Roken geeft een sterk verhoogde kans op het mislukken van de behandeling. Het is dan ook sterk af te raden om te (blijven) roken als u implantaten wilt.

Voorbereiding op de behandeling

Plan geen belangrijke zaken op de dag van de behandeling en de dag erna. Zorg er voor dat u op die dagen geen afspraken heeft die u niet meer af kunt zeggen. Voor een poliklinische behandeling bij de kaakchirurg hoeft u niet nuchter te zijn en mag u gewoon eten en drinken. De behandeling vindt dus niet onder narcose plaats.

Voor ieder bezoek aan de kaakchirurg heeft u een patiëntenkaart nodig. Bezoekt u voor de eerste keer het Refaja ziekenhuis, laat dan een patiëntenkaart maken. Daarnaast moet u een geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) meenemen. Ook kinderen moeten een geldig identiteitsbewijs en een patiëntenkaart meenemen.

Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, uw verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft, dan heeft u een nieuwe patiëntenkaart nodig. Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten. Hou daar rekening mee.

U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis. Datum, tijdstip en locatie vindt u in de afspraakbrief die u ter bevestiging van de afspraak toegestuurd krijgt.

Doorgaans is het verstandig niet alleen naar de afspraak te komen. Het is veiliger om te zorgen dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht.

De behandeling

Tijdens het eerste bezoek zal niet behandeld worden. Er vindt een onderzoek plaats en er zullen röntgenfoto’s gemaakt worden om te beoordelen of een implantaatoperatie bij u kan worden uitgevoerd. Daarna zullen we met u de behandelmogelijkheden bespreken en als u dat wilt, maken we een afspraak om te implanteren.

Het plaatsen van een implantaat gebeurt onder plaatselijke verdoving. Soms krijgt u van te voren antibiotica. Behalve de verdovingsprik voelt u geen pijn. Wel voelt u dat we aan het werk zijn door druk of trilling van de boor. Er wordt steriel gewerkt. Daarom leggen we een doek over uw gezicht tijdens de behandeling.

Er wordt eerst een sneetje in het tandvlees gemaakt zodat we bij het bot kunnen komen. Soms is het nodig dat het bot eerst glad wordt gemaakt. Daarna zal de plaats worden bepaald waar de implantaten moeten komen. Met een aantal boortjes wordt een gat op de juiste plek met de juiste richting en diameter gemaakt. Het implantaat wordt vervolgens in het bot geschroefd waarna de wond zal worden gehecht.

Na de behandeling

Na de operatie kunt u napijn en enige zwelling en/of verkleuring (blauwe plek) krijgen. Ook kan de wond nog een dag gering nabloeden zodat het speeksel rood kleurt. Veelal krijgt u een recept voor pijnstillers en mondspoelmiddel mee.

Een week na de ingreep moet u de implantaten weer voorzichtig gaan poetsen.

Er is een kleine kans dat een implantaat niet goed vastgroeit. Dat is heel vervelend, maar goed op te lossen. Het implantaat wordt verwijderd en nadat de botwond genezen is kan opnieuw worden geïmplanteerd.

Controle

De eerste controle vindt na twee weken plaats. Als er nog hechtingen aanwezig zijn worden deze verwijderd. De implantaten hebben, afhankelijk van de situatie, twaalf tot zestien weken nodig om goed vast te groeien.

Zes weken na het plaatsen van de implantaten vindt de tweede controle plaats. Er wordt dan een röntgenfoto gemaakt om de botkwaliteit rond het vastgroeiende implantaat te beoordelen.

Goede mondhygiëne is van essentieel belang. Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen rook, plak en/of tandsteen op implantaten een ontsteking veroorzaken van het tandvlees en het bot rondom de implantaten. Een implantaat kan daardoor verloren gaan. Als u niet rookt en een goede gebitsverzorging heeft, gaan implantaten lang mee. Als het stoppen met roken u niet zelf lukt, raden wij u sterk aan een afspraak met de huisarts te maken, om met professionele hulp te stoppen met roken.

Goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de kroon of brug zijn een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling.

Nadat de kroon en/of brug op de implantaten geplaatst zijn, zien wij u nog een keer voor een controle. Daarna dient u regelmatig op controlebezoek te komen bij de tandarts, mondhygiënist en/of preventieassistente.

Veelgestelde vragen

Wat is een kroon op een implantaat?

Een kroon is de kunsttand of kunstkies die op een implantaat kan worden geplaatst. Een kroon wordt meestal met een schroef op een implantaat vastgezet. Soms wordt een kroon op het implantaat gelijmd. Een kroon ziet er uit als een tand of kies en vervangt samen met het implantaat de functie van het missende gebitselement.

Wat is een brug op implantaten?

Een brug zit vast op twee of meer implantaten. Een brug bestaat uit meerdere aan elkaar vastgemaakte kronen. De kronen die op een implantaat worden geschroefd noem je pijlers en een “zwevend” brugtussendeel noem je een ‘dummy’.

Hoe ziet een implantaat er uit?

Een tandwortelimplantaat ziet er uit als een soort schroef en is gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht.

Wanneer kan een kroon of brug op implantaten nodig zijn?

Voor een betere kauwfunctie.
Voor een mooier uiterlijk.
Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan of uitgroeien.

Hoe lang gaat een kroon of brug op implantaten mee?

De materialen zijn zo duurzaam dat een kroon of brug jaren meegaat. Wel kan het gebeuren dat er kleine fragmentjes van een kroon of brug afbreken. Gelukkig geeft dit zelden problemen. Een slechte mondhygiëne en roken zijn sterk nadelig voor de duurzaamheid. Doorgaans geeft uw tandarts 5 jaar garantie op een kroon of een brug. Maar de garantietermijn kan verschillen. Door een ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een kroon of een brug al voortijdig wordt beschadigd. Een ongelukje valt niet onder de garantie.

Wat kost een kroon op een implantaat?

De kosten voor een brug hangen af van het soort brug en kunnen sterk variëren. Vraag de tandarts die de brug gaat maken dan ook vooraf om een kostenbegroting.

Worden implantaten, kronen en bruggen vergoed vanuit de basiszorg?

De kosten voor kronen en bruggen op implantaten zijn in principe tandartskosten. Mogelijk heeft u een aanvullende tandartsverzekering, waardoor u een deel van de kosten vergoed krijgt. De vergoeding varieert per ziektekostenverzekering en per polis. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden op welke vergoedingen u recht heeft.

Kronen en bruggen op implantaten worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vanuit de basisverzekering vergoed.
Uw ziektekostenverzekeraar kan een machtiging afgeven als u
één of meer voortanden, door een ongeluk voor uw 18e levensjaar, bent verloren en de gehele behandeling, inclusief de kroon, vóór het 21e levensjaar is afgerond. Ook bij ernstige aangeboren afwijkingen, zoals hazenlip of oligodontie (als er meer dan zes volwassen gebitselementen, uitgezonderd de verstandskiezen, NIET aangelegd zijn bij de geboorte), komt u voor vergoeding in aanmerking.

Contact en vragen

Kaakchirurgie Refaja

0599 - 654 740

Boerhaavestraat 1
9501 HE
Stadskanaal

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen? Kijk dan onder de veel gestelde vragen, of neem contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.